Η MET Aqua water technologies systems ανταποκρινόμενη στις σημερινές ανάγκες για καθαρό και διαυγές πόσιμο νερό, διαθέτει σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας νερού καθώς και συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων νέας τεχνολογίας.Για το πρόβλημα του σκληρού και υφάλμυρου νερού σας προτείνει το Max Magnetic Eco water solution το πλέον εξελιγμένο σύστημα διάσπασης αλάτων, παγκοσμίως.

Λόγω της συνεχούς κλιματικής αλλαγής και της μόλυνσης του περιβάλλοντος, η ανάγκη για καθαρό πόσιμο νερό θεωρείται επιτακτική. Επιστήμονες και Διεθνείς Οργανώσεις Ποιότητας Νερού τονίζουν ότι το ακατάλληλο προς πόση νερό αποτελεί σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Έτσι, για την ασφάλεια του νερού, ενός συλλογικού αγαθού που διαρκώς υποβαθμίζεται, παρέχονται υψηλής ποιότητας συστήματα επεξεργασίας και φίλτρανσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση, προσφέροντας σε εσάς και την οικογένεια σας ασφαλές, καθαρό, διαυγές και αναζωογονητικό πόσιμο νερό.

Το Max Magnetic της φωτογραφίας είναι Heavy Series II

Η MET Aqua water technologies systems διαθέτει τις λύσεις για την επεξεργασία και την φίλτρανση του νερού για κάθε περίπτωση, με συστήματα αντίστροφης ώσμωσης, βιομηχανικά συστήματα νερού, συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και το νέο σύστημα διάσπασης αλάτων Max Magnetic Eco water solution, βελτιώνοντας τις παροχές ύδρευσης και άρδευσης αλλά και όλες τις καλλιέργειες.

Παρέχουμε ποιότητα νερού για ποιότητα ζωής!  Με τα πιστοποιημένα συστήματα επεξεργασίας νερού της MET Aqua water technologies systems θα απολαμβάνετε άφοβα το νερό βρύσης, αφού απομακρύνονται όλες οι επιβλαβείς ουσίες και δίνονται τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία για την σωστή ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στη Ελλάδα αρδεύεται περίπου το 40% των εκτάσεων. Το γεγονός αυτό καθιστά την άρδευση μια σημαντική εισροή για τη γεωργία στη χώρα.
Γνωρίζουμε ότι καμμία εαρινή καλλιέργεια δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς άρδευση. Επομένως η σωστή διαχείριση του αρδευτικού νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαιτείται η ορθή χρήση του, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα.

ρυθμιζόμενο υδροκυκλωνισμόςΗ MET Aqua water technologies systems διαθέτει μεγάλη γκάμα φίλτρων άρδευσης για χειροκίνητο και αυτόματο καθαρισμό. Στην εταιρεία μας θα βρείτε φίλτρα δίσκων, σίτας, υδροκυκλωνικά, συστοιχίες φίλτρων και αυτόματα φίλτρα SuperPF.

‘Ενα μεγάλο μέρος της άρδευσης γίνεται κυρίως με κακή εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων, τα οποία είναι αποθέματα προηγούμενων αιώνων που εμείς εξαντλούμε σε μικρό χρονικό διάστημα.
Με την εξάντληση των υπογείων υδροφορέων προκαλείται η πτώση της στάθμης του νερού που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.
Συνέπεια της πτώσης αυτής είναι η μακροχρόνια είσοδος του θαλασσινού αλμυρού νερού, η πτώση της ποιότητας του αρδευτικού νερού και επομένως η ακαταλληλότητά του για άρδευση.
Είναι προφανές ότι πρέπει άμεσα να βελτιωθεί η διαχείριση των νερών της χώρας, λόγω του ότι μεγάλες περιοχές και γόνιμα εδάφη απειλούνται από εκτεταμένη οικολογική καταστροφή.
Για το θέμα της υφαλμυρότητας στο νερό άρδευσης και για την σωστή διαχείρισή του,    η MET Aqua water technologies systems έχει την λύση.
Το νέο εξελιγμένο σύστημα Max Magnetic Eco water solution λύνει δια παντός το πρόβλημα στις καλλιέργειες, μετατρέποντας όλα τα σκληρά και υφάλμυρα νερά, σε κατάλληλα προς άρδευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – Φίλτρανση

εργοστάσιο 2Στην MET Aqua water technologies systems για την φίλτρανση του νερού στη βιομηχανία καθώς και σε πάσης φύσεως βιοτεχνία, διαθέτουμε ευρεία γκάμα κορυφαίων συστημάτων η οποία ξεκινά από απλά φυσίγγια, περνάει σε επαγγελματικά συστήματα αντίστροφης ώσμωσης και καταλήγει σε ολοκληρωμένα συστήματα ταχυδιϋλιστηρίων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των εφαρμογών.
Φίλτρα θολότητας, ενεργού άνσωληνώσεις μπλέθρακα, απονιτροποίησης, σακόφιλτρα, φίλτρα φυσιγγίων, φίλτρα πλενόμενα ή αυτοκαθαριζόμενα, υλικά αποσιδήρωσης, φίλτρα δέσμευσης αρσενικού, απαλκαλίωσης, απομαγγανίωσης, ρυτίνες ιοντοεναλλαγής, χημικά, ζεόλιθος, χαλαζιακή άμμος, είναι μερικά από τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας.

Πριν από οποιαδήποτε επιλογή συστήματος φίλτρανσης, για την διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου νερού, είναι απαραίτητη η δειγματοληψία για την επικείμενη ανάλυση στο χημικό εργαστήριο που διαθέτουμε.παραγωγή μπύρας

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στην Ελλάδα ο τομέας της βιομηχανίας καταναλώνει μόλις το 3% της συνολικής ποσότητας νερού, λόγω του ότι η χώρα δεν διαθέτει πολύ βαριά βιομηχανία.
Σημαντικοί καταναλωτές νερού είναι οι χημικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η μεταλλουργία, η βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων καθώς και αυτή του χαρτιού. Μερικές βιομηχανικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα υδροβόρες. Η ψύξη και η θέρμανση του νερού για την παραγωγή ενέργειας, η χρήση του ως διαλύτη για πολλές ουσίες (μεταξύ των οποίων και πολλοί ρυπαντές), περιλαμβάνονται στις χρήσεις του νερού στη βιομηχανία.
industry 3Τα κλειστά συστήματα καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης του νερού συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της σπατάλης του, συνεπώς και στη μείωση των αποβλήτων (σε βιομηχανικό επίπεδο).
Τα θερμά και υγρά απόβλητα, όταν απορρίπτονται σε υδάτινους αποδέκτες, αυξάνουν τον μεταβολισμό των υδρόβιων οργανισμών και μειώνουν την ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου των νερών. Ωστόσο η παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών μειώνεται από τα προβλήματα των επικαθίσεων των αλάτων στον σχετικό εξοπλισμό τους. Η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος εμποδίζεται, αφού έχει μειωμένη θερμική αγωγιμότητα, και το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα να υποβαθμίζεται η ποιότητά της.

Steel Pipe CorrosionΤο υδροχλωρικό οξύ καθώς και άλλα ισχυρά οξέα, ήταν μέχρι πρότινος ο μοναδικός τρόπος αφαίρεσης των επικαθίσεων αλάτων. Αυτό όμως, εκτός από το κόστος των υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα και την φθορά των εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση την μόλυνση του περιβάλλοντος.

Η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία της Max Magnetic Eco water solution, έρχεται να βοηθήσει στην τάση για την βιομηχανική ανάπτυξη, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία επιστρέφει στη φύση. Με την εφαρμογή του σύγχρονου αυτού συστήματος, επιτυγχάνεται πρωτίστως η πλήρης διάσπαση των ιόντων αλάτων που δημιουργούν οι επικαθίσεις στα συστήματα ροής νερού. Κατά συνέπεια επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία στο νερό αλλά και η μείωση σε όλα τα σχετικά κόστη, ακόμα και σε αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ της 21.05.1991, βιομηχανικά απόβλητα ονομάζονται αυτά που δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα και απορρίπτονται από χώρους ή κτήρια που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι στερεά, υγρά και αέρια. Ορισμοί των βιομηχανικών αποβλήτων και οδηγίες για τις μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισής τους, δίνονται σε σχετική νομοθεσία, η οποία αφορά την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων. λύματα
Οι οργανικές ουσίες, (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, υδατάνθρακες, λίπη, έλαια, φαινόλες, πρωτεΐνες, παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα κ.λ.π.), οι ανόργανες ουσίες, (χλωριούχα ιόντα, φώσφορος, άζωτο, διάφορες τοξικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα κ.λ.π.) τα ραδιενεργά στοιχεία και οι ενώσεις τους, ονομάζονται χημικοί ρυπαντές. Υπάρχουν και οι φυσικοί ρυπαντές όπως είναι η θερμοκρασία, οι διαλυτές ουσίες (ζάχαρη, γλυκαντικές ύλες, διάφορα άλατα κ.λ.π.), οι αδιάλυτες (επιπλέουσες, αιωρούμενες, καθιζάνουσες). ‘Ολα τα προηγούμενα, καθώς και διάφορες κολλοειδείς ουσίες που κυρίως προσδίδουν θολότητα, είναι οι ρυπαντικές ουσίες που υπάρχουν στα βιομηχανικά απόβλητα και αλλοιώνουν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού ανάλογα με τις ιδιότητες, τη συμπεριφορά και την επίδρασή τους.
wastewater-Η παραγωγή των αποβλήτων εξαρτάται από το χρόνο λειτουργίας του εργοστασίου, μπορεί να είναι συνεχής ή διακεκομμένη, ή μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Ωστόσο ακόμα και ανάμεσα σε ομοειδείς βιομηχανίες η ποσότητα των αποβλήτων είναι διαφορετική.
Η καλή οργάνωση και ο κατάλληλος εξοπλισμός με ποιοτικά συστήματα, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία των συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων μιας βιομηχανίας.recycle-2

Η MET Aqua water technologies systems διαθέτει τις λύσεις με ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Με συνεχή τεχνική υποστήριξη, μέσα από μελέτες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών της, προσφέρει εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε βιομηχανική δραστηριότητα. Τα συστήματα της εταιρεία μας λειτουργούν με πιστοποιημένες προδιαγραφές σύμφωνα πάντοτε με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.                   ‘Ενα από αυτά είναι και το Max Magnetic Eco water solution.

Οι κατηγορίες επεξεργασίας που αποτελούν ένα σύστημα βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων συνήθως είναι οι εξής : η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, η τριτοβάθμια και η αφυδάτωση ιλύος (λάσπης).
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού δύο στοιχεία είναι απαραίτητα : o σωστός σχεδιασμός και η εργονομική κατασκευή με τα σωστά υλικά.

Πρωτοβάθμια επεξεργασία 

‘Ενα από τα πιο σημαντικά στάδια της διεργασίας του βιολογικού καθαρισμού, είναι η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Τα ανεπιθύμητα ογκώδη στερεά, τα λίπη αλλά και η άμμος, συντελούν στην κακή λειτουργία της μονάδας, και στην καταστροφή του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Δευτεροβάθμια επεξεργασία 

Αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται στο κυρίως μέρος του βιολογικού καθαρισμού. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η μείωση του οργανικού φορτίου του λύματος και η απομάκρυνση του βιοαποικοδομήσιμου οργανικού άνθρακα. Χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί που μετατρέπουν τον άνθρακα σε CO2 το οποίο απομακρύνεται στην ατμόσφαιρα. Ο αερισμός, η καθίζηση και η νιτροποίηση – απονιτροποίηση είναι οι διεργασίες που γίνονται κατά την δευτεροβάθμια επεξεργασία.

Τριτοβάθμια επεξεργασία

Με την επεξεργασία αυτή επιτυγχάνεται η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυμάτων και η απολύμανσή τους. Επίσης απομακρύνονται οι οργανικές ενώσεις, μειώνονται κατά πολύ οι τιμές συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί αλλά και η θολότητα. ‘Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της οπτικής εμφάνισης των λυμάτων και την αξιοποίηση της επεξεργασμένης εκροής καθιστώντας την κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση.

Οι ανόργανες λάσπες και η βιομάζας είναι τα προϊόντα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Οι λάσπες μπορούν να διατεθούν στους χώρους απόθεσης των αστικών απορριμμάτων (εφ’ όσον δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα) ενώ η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

yacht 1

Η MET Aqua water technologies systems προσφέρει τις πλέον αξιόπιστες λύσεις για την φίλτρανση του νερού που προορίζεται για το πλήρωμα ενός πλοίου.
Τα συστήματα που διαθέτει η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένα, λειτουργούν με ελάχιστο κόστος συντήρησης και δίνουν εγγυημένα άριστα αποτελέσματα. Για το πρόβλημα των επικαθίσεων αλάτων προσφέρουμε το νέο σύστημα Max Magnetic Eco water solution.

anchor-3Στον τομέα της ναυτιλίας και για οποιαδήποτε κατηγορία φίλτρανσης νερού, η MET Aqua water technologies systems διαθέτει μεγάλη γκάμα επαγγελματικών συστημάτων φίλτρανσης.
Ζητήστε πληροφορίες στα τηλέφωνα της εταιρείας μας.
Οι έμπειροι τεχνικοί μας διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να δώσουν λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα του συγκεκριμένου τομέα.
Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητο χημικό εργαστήριο για τις προαπαιτούμενες αναλύσεις των δειγμάτων νερού πριν από κάθε μελέτη.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ – BALLASTING – DEBALLASTING (Ερματισμός – Αφερματισμός)

tanker

Στη Ναυτιλία το νερό έρματος (water ballast) είναι απαραίτητο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων πλοίων. Υπάρχουν ειδικές δεξαμενές ζυγοστάθμισης No seawater tankπου βρίσκονται στα διπύθμενα (double bottoms), ονομάζονται δεξαμενές έρματος (ballast tanks) και εξασφαλίζουν την ικανοποιητική ευστάθεια (striffening ballast) του σκάφους.
Το νερό αυτό όμως που μεταφέρεται για την εξασφάλιση της ισορροπίας, της σταθερότητας και της δομικής ακεραιότητας των πλοίων, κατά την απόρριψή του (deballasting) στη θάλασσα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.

ballasting
Οι περισσότερες από τις παραδοσιακές μεθόδους που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα για τον περιορισμό της ρύπανσης των θαλασσών, δεν προσφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Μία από τις πιό αποτελεσματικές είναι η τεχνική LOT (Load On Top), η οποία χρησιμοποιείται από το 80% του παγκόσμιου στόλου και περιορίζει σημαντικά τη ρύπανση. Ωστόσο δεν είναι επαρκής, διότι το νερό περιέχει μία ποικιλία από αλλόχθονα είδη (βιολογικά φυτά, οργανισμούς και μικροοργανισμούς), τα οποία είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσουν εκτεταμένη οικολογική καθώς και οικονομική ζημιά στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Ballasting Operations 4 Small

Η MET Aqua water technologies systems διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας του νερού έρματος και προσφέρει εγγυημένα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα.
Στην εταιρείας μας υπάρχει ευρεία γκάμα σύγχρονων συστημάτων, τα οποία εφαρμόζονται κατόπιν μελέτης από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας.
Πρωτίστως, σύμφωνα με την ορθή διαδικασία και για την σωστή επιλογή του συστήματος,ballastingθα πρέπει να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, ούτως ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου προς απόρριψη έρματος.
Τα κριτήρια για την σωστή επιλογή του συστήματος επεξεργασίας είναι : η κατασκευαστική ακεραιότητα του πλοίου, η ομαλή λειτουργία του και οι χρόνοι των ταξιδιών, η αποτελεσματικότητα στην αφαίρεση των μικροοργανισμών για την αποφυγή κινδύνων προς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και πάνω απ’ όλα η ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών.

Reballasting ( Επανερματισμός )
Μέχρι σήμερα, όλα σχεδόν τα πλοία που υπόκεινται στις ισχύουσες νομοθεσίες, κατά την πορεία τους για το επόμενο λιμάνι χρησιμοποιούν την μέθοδο του επανερματισμού (Reballasting), δηλαδή την αντικατάσταση του νερού που βρίσκεται στις ειδικές δεξαμενές έρματος (ballast tanks) με ωκεάνιο.
Η διαδιακασία αυτή αποτελείται από διαδοχικές εκκενώσεις και επαναπληρώσεις των δεξαμενών (continuous ballast water exchange) και επιτρέπει την αντικατάσταση του νερού χαμηλής αλατότητας με νερό ανοικτής θαλάσσης ή ωκεανού μεγάλης αλατότητας.
Ballasting 2Εδώ γίνεται επεξεργασία του νερού για την μείωση των οργανισμών και της αλατότητας. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, έxει υπολογισθεί ότι η αποτελεσματικότητά της είναι ικανοποιητική, εφ’ όσον το σύστημα ερματισμού και η σχεδίαση των δεξαμενές έρματος από τα οποία εξαρτάται, πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
Ωστόσο και η διαδικασία αυτή έχει τα μειονεκτήματά της, τα οποία είναι η διάβρωση του μετάλλου και των προστατευτικών χρωμάτων του, καθώς και η μείωση του χρόνου ζωής των αντλιών, των σωληνώσεων και των επιστομίων.

Η MET Aqua water technologies systems για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαθέτει μία γκάμα εξειδικευμένων συστημάτων επεξεργασίας θαλασσινού νερού με εύκολο χειρισμό, οι οποίες συντελούν στην σωστή λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας (reballasting), καθώς και στην προστασία όλων των συνεργαζόμενων συστημάτων.

Επίσης, για την οξείδωση που δημιουργείται στο σύστημα των σωληνώσεων του δικτύου και την εξάλειψη των επικαθίσεων των αλάτων, η εταιρεία μας διαθέτει το προηγμένης τεχνολογίας σύστημα Max Magnetic Eco water solution. Το σύγχρονο αυτό σύστημα δίνει την οριστική λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το συγκεκριμένο άρθρο της ιστοσελίδας μας καθώς και από το τεχνικό τμήμα μας.

Διαθέτουμε ιδιόκτητο χημικό εργαστήριο για τις απαραίτητες αναλύσεις δειγμάτων νερού πριν από κάθε μελέτη και πρόταση εφαρμογής.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

ship

Αφαλάτωση ονομάζουμε την διεργασία του αποχωρισμού των αλάτων κυρίως από αλατούχα ύδατα και γενικά από υδατικά διαλύματα με διαλυμένα άλατα.
Για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, η MET Aqua water technologies systems διαθέτει συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένης λειτουργίας, τα οποία χρειάζονται ελάχιστη επιτήρηση. Τα συστήματα αυτά χάρη στην σχεδίασή τους προσφέρουν υψηλό βαθμό ασφαλείας, έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανή βλάβη κι έχουν χαμηλό κόστος λειτουργίας. Οι μεγάλης απόδοσης μεμβράνες αφαλάτωσης έχουν υψηλή ανθεκτικότητα. Παράγουν νερό γενικής χρήσης από αφαλάτωση θάλασσας, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα ή πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, για οποιοδήποτε τύπο σκάφους (κρουαζιερόπλοιο, γιώτ, μικρά σκάφη κ.λπ.). Στα ανωτέρω πλεονεκτήματα προστίθεται και η συνεχής λειτουργία των συστημάτων, χωρίς να απαιτείται η συχνή παύση για τον καθαρισμό τους.

ship travelΗ προεπεξεργασία της απολύμανσης του θαλάσσιου νερού με υπεριώδεις ακτινοβολίες είναι ζωτικής σημασίας και έχει πολλά πλεονεκτήματα.
Πρωτίστως θα αποφευχθεί η μόλυνση από τους μικροβιακούς μικροοργανισμούς. ‘Επειτα, θα διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η σταθερή λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης – αντίστροφης ώσμωσης, του οποίου οι μεμβράνες όντας το κλειδί για την σωστή λειτουργία του, θα πρέπει να αντικατασταθούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η μέση διάρκεια ζωής μίας μεμβράνης είναι περίπου 5 χρόνια. Στην περίπτωση που καθυστερήσει η αλλαγή τους υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού από τους μικροβιακούς μικροοργανισμούς.
Η απολύμανση με το σύστημα της υπεριώδους ακτινοβολίας προστατεύει από τον κίνδυνο αυτό, εξασφαλίζοντας την καθαρότητα και την διαύγεια του πόσιμου νερού.

Η MET Aqua water technologies systems, για να διασφαλίσει την εξαιρετική ποιότητα του παραγόμενου νερού, αλλά και για να μειωθεί στο ελάχιστο ο απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση, κάνει την μελέτη βάσει δειγματοληψίας και μετρήσεων με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό πολυετούς εμπειρίας στον τομέα της ναυτιλίας.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

vessel 2

Σύμφωνα με τους αναβαθμισμένους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού I.M.O. (International Maritime Organization), όλα τα νεότευκτα επιβατηγά πλοία θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Εκεί, τα λύματα από τις αποχετεύσεις τουαλετών, νιπτήρων, κουζίνας, πλυντηρίων κ.λπ., θα συγκεντρώνονται, θα καθαρίζονται και εν συνεχεία είτε θα απορρίπτονται στην θάλασσα, mbr - sbr shipείτε θα παραμένουν σε αυτές έως ότου το πλοίο προσεγγίσει σε λιμάνι και τα λύματα απορριφθούν σε ειδικούς χώρους.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/59 που σχετίζεται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, αλλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια Ρύπανση MARPOL 73/78, εφαρμόζει το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων περιορίζοντας την απόρριψη των λυμάτων στη θάλασσα.
Υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις καθώς και αρκετές μέθοδοι επεξεργασίας των λυμάτων πλοίων. Μία από αυτές και η πλέον σύγχρονη είναι η βιολογική, η οποία επεξεργάζεται τα λύµατα με τρόπο ώστε να µπορούν να εκκενωθούν και παράκτια.

ship - mbrimage002

Η MET Aqua water technologies systems, θέλοντας να συντελέσει στην προσπάθεια προστασίας των ακτών και γενικά του περιβάλλοντος, διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
Η εταιρεία μας προσφέρει χηµικές ή βιολογικές µεθόδους για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πολυετούς εμπειρίας προσωπικό μας κάνει την μελέτη, δίνει την λύση για οποιαδήποτε περίπτωση και παρέχει την τεχνική υποστήριξη εφ’ όσον αυτή χρειαστεί.

 

ΟΙΚΙΕΣΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

septic 5

Ο όρος “σηπτική επεξεργασία” αναφέρεται στην διαδικασία που εξελίσσεται σε ένα αναερόβιο βακτηριακό περιβάλλον που αναπτύσσεται σε μία δεξαμενή. Εκεί, η οργανική ύλη (τα απόβλητα) που εκχέεται στη δεξαμενή ανοργανοποιείται και αποσυντίθεται.

image 3Η σηπτική δεξαμενή είναι μία υδατοστεγής μονάδα με ένα ή περισσότερα διαμερίσματα και μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με άλλες μονάδες επεξεργασίας.

Τα λύματα για τον πλήρη καθαρισμό τους πρέπει να παραμείνουν αρκετές ώρες στην δεξαμενή γι’ αυτό και η διαδικασία είναι σχετικά αργή. Αυτό συμβαίνει λόγω της φύσης των οργανισμών, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται στην βιολογική λάσπη που σχηματίζεται σταδιακά στον πυθμένα της δεξαμενής. Μέσω της λάσπης αυτής επιταχύνεται η αποδόμηση των νέων εισερχόμενων λυμάτων και καθίσταται απαραίτητη. Στην περίπτωση που ο όγκος της υπερβεί την προβλεπόμενη στάθμη, θα πρέπει να γίνει εκκένωση και για τον καθαρισμό της, η περαιτέρω βιολογική επεξεργασία της λόγω του μολυσματικού φορτίου που περιέχει.

septic 3Οι σηπτικές δεξαμενές αντικαθιστούν συνήθως τους απορροφητικούς βόθρους, δηλαδή την άμεση διάθεση των λυμάτων στο έδαφος. Αυτή η λύση που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ακόμα σε πολλές περιοχές, προκαλεί ζημιά στο περιβάλλον μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και την χλωρίδα και την πανίδα της κοντινής περιοχής. Αυτό συμβαίνει διότι η διαφυγή των λυμάτων στο έδαφος γίνεται χωρίς επεξεργασία

Η MET Aqua water technologies systems σας προτείνει τα πλέον σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας με σηπτικές δεξαμενές, οι οποίες θα δώσουν λύσεις στο πρόβλημα διάθεσης των αποβλήτων σας, είτε σε οικιακό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

image 4

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες, σε παγκόσμιο επίπεδο, κατασκευαστικές εταιρείες. Η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία των στελεχών της τεχνικής υπηρεσίας μας, δίνουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα.

Για την μείωση του μεγέθους της μονάδας ενός βιολογικού καθαρισμού, καθώς και για την αύξηση της ποιότητας των απόνερων, συνήθως προτείνεται η τοποθέτηση μίας σηπτικής δεξαμενής στην αρχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας των λυμάτων. Συγχρόνως επιτυγχάνεται και η συγκράτηση του λίπους που σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο.

septic 1

Η εταιρεία μας έχει πάντοτε σαν στόχο την πρόταση καινοτόμων και οικονομικών λύσεων.    Η εμπειρία σας ως πελάτης της MET Aqua water technologies systems δεν τελειώνει με την αγορά ενός προϊόντος. Σας παρέχουμε άμεσα την τεχνική υποστήριξη, όποτε αυτή χρειαστεί, για την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την προστασία της επένδυσης που κάνατε.

 

 image 6